BLOG

ENSO INNOVATION S.L., beneficiario de incentivo para contratación de personal indefinido


ENSO INNOVATION S.L., beneficiario do Programa de incentivos á contratación indefinida de persoas mozas.

Operación cofinanciada pola Unión Europea.
PO de Emprego Xuvenil e Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.
Obter formación e un emprego de calidade.
O FSE inviste no teu futuro.

 

 

Logotipo Unión EuropeaLogotipo Xunta de Galicia